Misja i cele

Misja

Misją Fundacji Małych Stópek jest ochrona każdego nienarodzonego dziecka, bez względu na warunki i okoliczności w jakich się poczęło oraz promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Działamy na rzecz ogółu społeczności w służbie rodzinie i człowiekowi. W szczególności promujemy wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny. Pomagamy rodzinom i osobom, które są niepewne i zagubione wobec swych zadań, zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego.

Naszą misję realizujemy poprzez edukowanie młodzieży, promowanie wartości ludzkiego życia, formację duchową i intelektualną, jak również poprzez pomoc specjalistyczną i materialną.

Cele

Statutowym celem Fundacji jest:
– promocja wartości, które stanowią fundament instytucji małżeństwa i rodziny,
– inspirowanie, wspieranie i wdrażanie pomocy potrzebującym osobom i rodzinom,
– finansowe i pozafinansowe wspieranie edukacji nt. ochrony życia ludzkiego w przestrzeni publicznej,
– praca formacyjna z młodzieżą,
– promocja wartości i godności życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
– finansowe i pozafinansowe wspieranie naprotechnologii.