Patronat nad Oknem Życia

Wróć
image

Okno Życia jest specjalnie przygotowanym miejscem, w którym matki, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem mogą bezpiecznie i zupełnie anonimowo je pozostawić.

Początek tej idei pomocy sięga średniowiecza. Najstarsze zachowane Okno Życia pochodzi z 1198 r. i znajduje się w Rzymie przy szpitalu Ducha Świętego. W Polsce ta inicjatywa znalazła dogodny grunt. Obecnie na terenie naszego kraju działa 51 Okien Życia, dzięki którym uratowano życie blisko 70 noworodkom.

Szczecińskie Okno Życia założone przez „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i prowadzone przez siostry ze Zgromadzenia Uczennic Krzyża, nawiązało współpracę z Fundacją Małych Stópek. W ramach współpracy Fundacja Małych Stópek zobowiązuje się do przekazywania informacji o Oknie Życia w środowiskach młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich odnośnie idei i funkcjonowania Okna Życia, zaopatrzenia Okna Życia w potrzebna artykuły do bezpośredniej opieki nad pozostawionym w Oknie dzieckiem, dbanie o właściwe funkcjonowanie systemu informującego o pozostawieniu dziecka oraz dbanie o właściwy zewnętrzny wygląd Okna Życia.