Aktualności BMS

Spis aktualności

Cyniczny artykuł

07.09.2017
image

W nawiązaniu do artykułu, autorstwa Pani Edyty Gietki, umieszczonego na portalu „polityka.pl” 5 września 2017 roku, chcemy podkreślić nasze oburzenie tak wielką ignorancją wobec działalności na rzecz obrony życia ludzkiego. Jako Fundacja Małych Stópek sprzeciwiamy się szerzeniu pogardy w stosunku do osób, podejmujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i korzystających jednocześnie z aplikacji „Adoptuj Życie”. Napisany artykuł przez wyżej wymienione medium, jest tendencyjny i nie odzwierciedla rzeczywistości.

Wyrażone treści są wyrazem braku wiedzy oraz świadomości celu, podjętej przez nas inicjatywy. Artykuł świadczy także o lekceważącym stosunku wobec wszystkich ludzi dobrej woli, którzy codziennie modlą się o uratowanie życia dzieci zagrożonych zagładą aborcji.

Dla „niewtajemniczonych” przypominamy, że Mobilny Asystent Duchowej Adopcji, jest stosowną, odpowiednią do współczesnego tempa życia pomocą, dla osób podejmujących się codziennej modlitwy. To ona bowiem jest źródłem siły, dla każdego kto angażuje się na rzecz obrony życia.

Aplikacja „Adoptuj Życie” zawiera m.in. rozważania Różańca Św. oraz teksty dotyczące wiedzy prenatalnej na temat rozwoju człowieka, w odpowiednim stadium jego życia. To animacja graficzna, która ukazuje rzeczywiste wymiary dziecka nienarodzonego.

Inicjatywa ma wymiar edukacyjny, gdyż zawarte w niej informacje są zgodne z wiedzą biologiczną.

Twój dobry uczynek na dziś